Criteris d’adjudicació per a estudiants de Batxillerat

Criteris d’adjudicació de plaça

L’adjudicació de places es realitzarà mitjançant una baremació en la que tenim en compte els següents criteris, jeràrquicament ordenats:

– Criteri acadèmic. Punts assignats segons la nota d’accés a la universitat.

– Criteri de distància geogràfica. Rebreu més puntuació com més lluny estigui situat de la Vila el domicili on esteu empadronats.

– Criteri econòmic. Puntuació si s’ha obtingut una beca al Batxillerat. Aquest criteri no comporta descomptes en el preu de lloguer.

– Criteri familiar. També puntua tenir germans que visquin a Vila.

Detall de la puntuació establerta per a cada criteri d’adjudicació

– Màxim de 5 punts per nota d’accés a la universitat.

– Entre 0,6 i 3 punts en funció del lloc de residència del sol·licitant.

– 1 punt si s’ha obtingut beca de batxillerat.

– 1 punt per als estudiants amb germans que visquin a Vila.

Puntuació detallada segons la comarca del domicili on esteu empadronats:

0,6: Barcelonès i Vallès Occidental.

1,2: Maresme, Vallès Oriental, Bages, Baix Llobregat, Alt Penedès, i Garraf.

1,8: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, la Segarra, Solsonès, Berguedà, Anoia, Osona, La Selva, Gironès, Alt Empordà, Moianès

2,4: Baix Camp, Priorat, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Baix Empordà, Pla de l’Estany.

3: Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Segrià, Terra Alta, Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Alta Ribagorça, Illes Balears, La Noguera, Pallars Jussà.

Tots els estudiants empadronats a altres Comunitats Autònomes tindran una puntuació de 3 punts.