La Vila a vista d’ocell

Vila Universitària és la comunitat
d’estudiants residents al Campus de la UAB

Vila UAB 30.000

30.000

m2 de superfície

Vila UAB 40

40

Hectàrees de natura

Vila UAB 810

810

Habitatges

Vila UAB 2.000

2.000

Joves