Avís legal

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini, vilauniversitaria.uab.cat, està enregistrat a favor de VILA UNIVERSITÀRIA, amb CIF B-59589143 i domicili social a l’Edifici Blanc, Vila Universitària, 08193 Bellaterra (Barcelona). Telèfon de contacte: +34 93 581 70 04 i adreça de correu electrònic webmaster@vilauniversitaria.com

Condicions d’ús

1.- Amb aquestes condicions d’ús, VILA UNIVERSITÀRIA regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.

3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa VILA UNIVERSITÀRIA es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més curt possible.

4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar VILA UNIVERSITÀRIA dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació aliens a la seva voluntat.

5.- VILA UNIVERSITÀRIA no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
VILA UNIVERSITÀRIA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.-  Ni VILA UNIVERSITÀRIA ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de VILA UNIVERSITÀRIA; les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

7.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de VILA UNIVERSITÀRIA, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips de VILA UNIVERSITÀRIA que apareixen a la pàgina web són titularitat de VILA UNIVERSITÀRIA. Aquests criteris també fan referència al nom de domini , https://vilauniversitaria.uab.cat .

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de VILA UNIVERSITÀRIA, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de VILA UNIVERSITÀRIA, tret que s’indiqui el contrari.
L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8.- L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA.
 • No s’establiran deep-links amb el lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de VILA UNIVERSITÀRIA, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a VILA UNIVERSITÀRIA.
 • Sota cap circumstància VILA UNIVERSITÀRIA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web de VILA UNIVERSITÀRIA s’efectuarà a la pàgina principal.

9.- Política de privadesa o protecció de dades

 • A. Dret d’informació
  Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web, https://vilauniversitaria.uab.cat, i la resta de llocs web que VILA UNIVERSITÀRIA posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.
  De conformitat amb el què estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), VILA UNIVERSITÀRIA, titular del lloc web, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per VILA UNIVERSITÀRIA i sota la seva responsabilitat.
 • B. Finalitat
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per VILA UNIVERSITÀRIA, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que VILA UNIVERSITÀRIA proporciona a través d’aquest lloc web.
 • C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades
  Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
  L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a VILA UNIVERSITÀRIA són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 • D. Consentiment de l’usuari
  L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de VILA UNIVERSITÀRIA, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de VILA UNIVERSITÀRIA, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb VILA UNIVERSITÀRIA i les seves iniciatives.
 • E. Butlletins i comunicacions electròniques
  VILA UNIVERSITÀRIA podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
  D’altra banda, VILA UNIVERSITÀRIA informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • F. Seguretat
  VILA UNIVERSITÀRIA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
  VILA UNIVERSITÀRIA es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 • G. Galetes i IP
  L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IP l’ús dels quals permet que VILA UNIVERSITÀRIA reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.
 • H. Spamming
  VILA UNIVERSITÀRIA no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
  El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 • I. Dret d’oposició, correcció i actualització de dades
  L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de VILA UNIVERSITÀRIA.
  Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l’execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: webmaster@vilauniversitaria.com o bé a l’adreça postal: Edifici Blanc, Vila Universitària, 08193 Bellaterra (Barcelona).

10.- Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. VILA UNIVERSITÀRIA, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés, i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.

11.-El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la llei espanyola.

L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright

VILA UNIVERSITÀRIA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web vilauniversitaria.uab.cat.

L’empresa VILA UNIVERSITÀRIA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.