Avís legal

Avís legal del lloc web de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL

 Titularitat de la pàgina web

El nom del domini https://vilauniversitaria.uab.cat està enregistrat a favor de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL amb NIF número B59589143 i domicili social a Edifici Blanc, Vila Universitària del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona). Telèfon de contacte +34 93 581 70 04 i adreça de correu electrònic webmaster@vilauniversitaria.com.

Condicions d’ús

1.- Amb aquestes condicions d’ús, la VILA UNIVERSITÀRIA, SL regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.

2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.

3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa VILA UNIVERSITÀRIA, SL es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més breu possible.

4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a VILA UNIVERSITÀRIA, SL dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- VILA UNIVERSITÀRIA, SL no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.

VILA UNIVERSITÀRIA, SL es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Ni VILA UNIVERSITÀRIA, SL ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de VILA UNIVERSITÀRIA, SL; les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

7.-Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de VILA UNIVERSITÀRIA, SL o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a VILA UNIVERSITÀRIA, SL, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de VILA UNIVERSITÀRIA, SL que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de VILA UNIVERSITÀRIA, SL. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de VILA UNIVERSITÀRIA, SL, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de VILA UNIVERSITÀRIA, SL, tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8.- L’establiment de qualsevol hipervincle des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA, SL.
  • No s’establiran deep-links amb el lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA, SL ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de VILA UNIVERSITÀRIA, SL i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a VILA UNIVERSITÀRIA, SL.
  • Sota cap circumstància VILA UNIVERSITÀRIA, SL serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
  • Qualsevol hipervincle a la web de VILA UNIVERSITÀRIA, SL s’efectuarà a la pàgina principal.

Les condicions d’ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. VILA UNIVERSITÀRIA, SL, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.

El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la llei espanyola.

L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright

VILA UNIVERSITÀRIA, SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web https://vilauniversitaria.uab.cat.

VILA UNIVERSITÀRIA, SL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.