Política de Privacitat

Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: VILA UNIVERSITÀRIA, SL

NIF: B59589143

Adreça postal: Edifici Blanc, Vila Universitària del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona)
Adreça electrònica: proteccio.dades@vilauniversitaria.com

Delegada de protecció de dades:

  • Adreça electrònica: corporacio.uab@uab.cat
  • Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon: 663 08 99 71 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores, i divendres de 10 a 13 hores)

A-Dret d’informació

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web https://vilauniversitaria.uab.cat i la resta de llocs web que la VILA UNIVERSITÀRIA, SL posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la VILA UNIVERSITÀRIA, SL li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

B- Finalitat del tractament

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per la VILA UNIVERSITÀRIA, SL i seran tractades de conformitat amb les previsions establertes al RGPD, amb la finalitat que es concreta en el llistat de tractaments de dades de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL, i al que es pot accedir mitjançant l’enllaç següent.

No tractarem les vostres dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les vostres dades es conservaran durant el termini indicat en el susdit llistat de tractament de dades.

C- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari, són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a la VILA UNIVERSITÀRIA, SL són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D- Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà a través dels formularis electrònics en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les vostres dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web de la VILA UNIVERSITÀRIA, SL.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

E- Butlletins i comunicacions electròniques

La VILA UNIVERSITÀRIA, SL podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat expressament a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

D’altra banda, la VILA UNIVERSITÀRIA, SL informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

F- Destinataris

Les vostres dades podran ser cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona o a altres empreses o institucions vinculades a aquesta o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a les mateixes finalitats.

Així mateix, les vostres dades podran ser comunicades als destinataris relacionats en el llistat de tractament de dades, al que es pot accedir mitjançant l’enllaç següent.

G- Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. La VILA UNIVERSITÀRIA, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

H- Galetes i IP

L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IP, que permet que la VILA UNIVERSITÀRIA, SL reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

I- Spamming

La VILA UNIVERSITÀRIA, SL no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

J- Drets de les persones interessades

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Així mateix, com usuari té dret a exercir els drets següents:

–       Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la VILA UNIVERSITÀRIA, SL es tracten dades personals que la concerneixen, o no.

–       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

–       En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

–     En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. La VILA UNIVERSITÀRIA, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

–       En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Aquests drets es poden exercir de la manera següent:

–       Mitjançant un escrit adreçat a la VILA UNIVERSITÀRIA, SL, amb domicili a Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

–       Mitjançant un correu electrònic a proteccio.dades@vilauniversitaria.com.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

K- Canvis en la present política de privacitat

La VILA UNIVERSITÀRIA, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L- Legislació

A tots els efectes les relacions entre la VILA UNIVERSITÀRIA, SL i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.

Copyright

VILA UNIVERSITÀRIA, SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web https://vilauniversitaria.uab.cat

VILA UNIVERSITÀRIA, SL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.