Accions de millora mediambiental

Atomitzadors a les aixetes.


Són peces que instal·lem a la boca de l’aixeta (o, en el cas de les reformes, ja exigim a les empreses que instal·lin aixetes amb aquest sistema) i permet estalviar aigua sense perdre la pressió.

El raig d’aigua manté més o menys la mateixa pressió, però introdueix aire fent que es redueixi l’aigua real que surt. Si, per exemple, en 1 minut sense aquesta peça gastem 10l, ara en gastem 5.

Això té com a conseqüència directa la reducció d’utilització d’aigua a nivell global de tota la Vila com a institució, però també una evidentment disminució en el preu de l’aigua a la teva factura.

Canvi de finestres


Vila Universitària té una política cíclica de reformes dels habitatges i els espais. Dins dels objectius a llarg i curt termini estan sempre projectats i avaluats.

En la nova fase de reformes estem fent especial èmfasi en el canvi de finestres.

Els apartaments ja disposen d’un mecanisme de calefacció orientat a reduir la despesa. Es tracta d’un acumulador de calor, que poden “omplir” a la nit (en l’horari de tarifa reduïda) i fer-lo servir durant tot el dia (l’autonomia pot durar més o menys depenent de la potència que facin servir).

Ara, en el que estem treballant és en que aquesta escalfor produïda es mantingui el màxim de temps possible. Per aconseguir-ho, estem realitzant el canvi de les finestres dels apartaments. Optimitzant, així, l’ús i reduint el consum global d’electricitat a la Vila. Aspecte important per cuidar del nostre planeta, tot i que fem servir electricitat provinent de fonts renovables, gràcies al contracte amb Aura Energía.

Electricitat de fonts renovables


Moltes de les empresa de llum continuen fent servir fonts d’energia provinents de combustibles fòssils, però les comercialitzadores de llum amb energia renovable són el futur. Aquest és el cas de la comercialitzadora elèctrica amb la que treballem, Aura Energia, que únicament proporciona tarifes de llum provinent de fonts 100% renovables.

Es tracta d’un consum basat en fonts d’energia netes, les que produeixen un impacte molt baix o nul al medi ambient. Es troben al planeta en una quantitat il·limitada o amb una gran capacitat de regeneració pel no s’extingiran en el temps.

El principal avantatge és que no emeten gasos d’efecte hivernacle, pel que contribueixen a frenar l’escalfament global.

A més, tenen factors socials  i econòmics beneficioses per les societats que les desenvolupen: afavoreix la innovació i desenvolupament tecnològic, redueix la dependència dels països sense reserves de combustibles fòsils (petroli o gas) i estimula la creació de llocs de treball.

LEDS


Hem canviat la il·luminació (externa i interna) de bombetes normals a LEDS (sigles en anglès per light-emitting díode. Díode emissor de llum, en català): UN TOTAL DE 2850 BOMBETES.

Estalvi energètic
Les lluminàries LED són més eficients consumeixen menys i produeixen la mateixa o més llum. Com requereixen menys potència, ajuden al teu estalvi. Poden fer-nos estalviar fins un 80%.

Més ecològiques.
Les lluminàries LED no danyen el medi ambient perquè no contenen productes tòxics. A més, ajuden al planeta perquè consumeixen menys energia i són reciclables.

Major durada
Les LED poden tenir una vida de fins a 50 vegades més que les làmpades incandescents i 10 més que les fluorescents.

Qualitat de llum
La tecnologia LED ofereix una calidesa i nitidesa de llum millor que en les convencionals. Les fa ideals per a l’estudi i en especial pel treball amb ordinadors.

Major difusió d’il·luminació.
Les bombetes LED emeten poca calor, de manera que potencia l’emissió de llum. Il·luminen més. Aquesta qualitat afavoreix al planeta, ja que no contribueix a l’escalfament global.

Ajuden a la salut.
No emeten raigs ultraviolats ni infrarojos. No danyen les cèl·lules del cos ni són cancerígenes.
A més, no cansen a la vista, pots dirigir-lo a zones determinades aconseguint una llum equilibrada i evitant enlluernaments.

Separació de residus


Vila Universitària gaudeix del privilegi de ser una residencia on hi conviuen pràcticament totes les nacionalitats.

És per això que cal que traslladem a altres idiomes la manera de reciclar que tenim aquí.

Amb aquest objectiu hem realitzat dues accions:

Per un cantó, hem traduït al castellà i l’anglès els cartells situats als contenidors de tota la Vila. A més, hem afegit pictogrames. Així el màxim de persones possible saben què va en cada contenidor.

Per l’altre, trobareu uns imants a les neveres, on podreu veure què heu de posar en cada una de les seccions i així fer una separació correcta ja des de casa.

 

Aquestes són dues de les accions dutes a termes pel moment, però la nostra intenció és seguir afegint elements que et facilitin la tasca de separació de residus.

Claki: reciclem l'oli


Saps que per cada litre d’oli es contaminen 1.000 litres d’aigua…?

No llencis l’oli per la pica… a partir d’ara reciclar l’oli és molt més fàcil.

Què és el Claki?

Una ampolla de plàstic on podràs llençar tot l’oli que facis servir per cuinar. Un cop estigui ple, és tan fàcil com portar-lo a recepció i te’n donarem un de nou… i així anar fent!

Per què no pots guardar l’oli en una ampolla qualsevol?

Perquè aquesta ampolla queda bruta, i ja no es pot reciclar… Així que mentre estàs reciclant l’oli, estàs no-reciclant una ampolla de plàstic… En canvi, les ampolles Claki es netegen i es reutilitzen!

Tingues present que en Claki forma part de l’inventari, així que quan marxis a l’estiu l’hauràs de deixar al pis. Sempre hi ha d’haver un Claki al teu pis.
A la Vila sou més de 2.500 persones, si no reciclem, estem perjudicant greument al medi ambient… i realment reciclar és molt fàcil!
Si vols saber més sobre Claki, entra a la web o no dubtis en escriure’ns, trucar-nos o venir-nos a veure!

Gràcies per contribuir en la protecció del medi ambient!