Llistat d’admesos

Vila Universitària us comunicarà per SMS i email el resultat de l’assignació. Aquesta comunicació només es realitzarà per les reserves fetes el mes de juliol.

Els estudiants admesos poden formalitzar el contracte de l’1 al 7 de setembre (data d’inici del contracte i data a partir de la qual es pot entrar a viure al pis). En aquest moment es diposita una fiança, l’import de la qual és equivalent a un mes de lloguer, i es domicilia el pagament de les mensualitats. Al setembre el cobrament es farà entre els dies 10 i 15, mentre que en la resta de mesos serà entre l’1 i el 5 de cada mes.

La data límit per formalitzar el contracte és el 7 de setembre. En el cas que no l’hàgiu formalitzat (i no ens hàgiu avisat que arribareu més tard), la vostra plaça serà concedida a un estudiant en llista d’espera i perdreu el dret al retorn de la fiança.

Si el motiu que no hàgiu vingut a signar és perquè esteu pendents de reassignacions a la UAB, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans del 7 de setembre i us informarem de com procedir.

El contracte es formalitzarà en l’horari habitual d’oficina: de dilluns a divendres, de 8 a 20h.

Telèfon de contacte: 93 581 70 04.