Criteris d’adjudicació per a estudiants d’altres col.lectius

ALTRES COL·LECTIUS D’ESTUDIANTS

Són els estudiants de trasllat d’expedient, de Cicles Formatius de Grau Superior, de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, la UAB (cursos superiors), i majors de 25 anys):

L’adjudicació de places es farà per sorteig davant notari i el dia 1 d’agost s’enviarà personalment a cada estudiant el resultat de l’assignació. Vila Universitària distribuirà les places disponibles, el 40% de l’oferta total, respectant l’ordre del resultat del sorteig.