Adjudicació i distribució de places

60% per a estudiants provinents de Batxillerat (PAAU).

40% per a estudiants de trasllat d’expedient, Cicles Formatius de Grau Superior, de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, la UAB (cursos superiors), i majors de 25 anys.

Ver

Pels estudiants provinents de Batxillerat amb sol·licitud feta al primer període, es seguirà el barem establert segons els criteris següents.

MÉS INFORMACIÓ