Categoría agenda: Covid19

Informació sobre la Covid19


A Vila Universitària hem definit uns protocols d’higienització i control per tal de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i seguretat establertes per les autoritats sanitàries i d’oferir-vos un entorn saludable i segur en el qual conviure durant el curs.

Més informació

Retirada de pertinences


Quan vinguis a la Vila, si és que vens, caldrà que segueixis en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de prevenir el risc de contagi del Coronavirus SARS-CoV-2 sobretot pel que fa a les mesures d’higiene, protecció i distància interpersonal.

Més informació

Servei de Manteniment i Neteja


Us volem recordar que manteniment segueix treballant cada dia per incidències urgents, podeu fer un “parte” a través de VilApp o enviant un mail. A més, un informem que tenim un protocol de neteja per desinfectar totes les zones comuns i llocs susceptibles a ser tocats.

Més informació

Covid19: La UAB suspèn les classes


D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació