Ex-vilatans

Jaume Baró – Va estudiar a la UAB, va residir a Vila Universitària i avui és el director de Barcelona Activa.

Santiago Tejedor – Residia a Vila Universitària mentre estudiava a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Actualment és el vicedegà d’aquesta facultat.

Janina Xandri, biotecnòloga, i Javier Gòmez, geòleg – Els dos treballen per a empreses farmacèutiques i van trobar l’amor de la seva vida a la Vila.

Anabel Gardell – una ex-delegada de bloc i la fundadora de les nostres xarxes socials. La nostra primera community manager, tot i que en el moment no es coneixia el concepte i la denominàvem “delegada del programa de noves tecnologies”.